Kroniky rodů

Rod Hradilů

02.03.2013 20:52
Příjmení Hradil patří do kategorie příjmení podle dějů. Tato příjmení tvořená slovesem v minulém čase jsou zvláště typická pro Moravu. Mohl to být člověk bojácný, opatrný, strachující se o svůj majetek, ten, který se hradil (= stranil) od sousedů. Příjmení této kategorie byla také často dávána...

Rod Soukupů

02.03.2013 20:51
Rod Soukupů Jméno Soukup (nebo jeho varianta Saukup) má původní význam spolu-kupec, tedy ten, který něco s někým společně koupil. Co to asi bylo? Pravděpodobně něco významného, když to dalo jméno novému majiteli - snad nějaká nemovitost, tedy pole nebo dům.   V současné době žije u nás v...

Mateřská linie

02.03.2013 17:46
Většina rodopisců opomíjí bádání v mateřské linii - tedy linii matek-babiček atd. hlouběji do minulosti. Přitom o této jediné linii můžeme s jistotou říct, že je stoprocentně pokrevní. Však to znáte: Otec je vždy nejistý! V minulosti byly ženy považovány za podřadné, proti mužům méněcenné. Je...

Rod Kyšů

02.03.2013 13:34
Příjmení Kyša není u nás příliš obvyklé. Podle statistik žije v České republice pouze 112 nositelů příjmení Kyša/Kyšová. Ve starších dokumentech se příjmení psalo s měkkým I. Teprve na konci 19. století došlo k úpravě v souladu s českými pravidly. Příjmení pochází ze srbštiny, kde znamená...

Rod Stodolů

02.03.2013 00:00
Stodolové a celé jeho dnešní tak rozvětvené pokolení pochází z království Českého. Dosavadní průzkum ukázal, že "naši" Stodolové pocházejí z panství Polička, ležícího na samých hranicích markrabství Moravského, a to ze vsi Borová. Příjmení Stodola je zde druhým nejrozšířenějším....