Vaněček František

rolník v Milonicích

* ?

+ ?

oo s Pačalovou Františkou