Proti proudu času

Lidé přicházejí a odcházejí. Každý tu zanechal nějakou stopu. Jak léta jdou, vytrácejí se pamětníci starých časů i vzpomínky na lidi, kteří v těch dobách žili. Tyto stránky jsou takovým malým pokusem zrekonstruovat příběhy lidí, kteří už dávno nejsou mezi námi a vlastně už si na ně nikdo nepamatuje. Přesto nám dali dar největší - náš život. Jen našim předkům vděčíme za to, že jsme dnes na světě i my. Neměli bychom na ně zapomínat.

Co zde naleznete

Předmětem zájmu mého genealogockého výzkumu jsou osudy rodů Hradilů, Soukupů, Kyšů a Stodolů. Informace k těmto rodům, které jsem dosud sesbírala, naleznete právě na těchto stránkách. Každý z rodů zde má svoji kroniku, která není jen soupisem jmen a dat, ale obsahuje i spoustu dalších informací o životě předků. Je pochopitelné, že čím dále do minulosti sahá, tím je těch informací méně.

Ke každému rodu jsem vytvořila jakýsi katalog osob, které se nacházejí v rozrodu. Pokud v něm naleznete své příbuzné nebo předky, ráda si s vámi vyměním podrobnější informace. Stačí napsat na e-mail.

Dále tu najdete seznam všech mých přímých předků - tedy osoby, které jsou v mém vývodu. O některých z nich toho vím více, o jiných méně. I tady uvítám výměnu informací, jestliže najdete shodu.

Hradilové

ze Všechovic, Provodovic, Loučky (okr. VS), Hošťálkové, Hejčína a Brna

Tento rod je hlavním předmětem mého zájmu, protože jméno Hradilová jsem za svobodna nosila. Najdete tu kroniku popisující životní osudy 12-ti generací rodu od počátku 18. století až do současnosti.

Dále seznam všech dosud vypátraných Hradilů, kteří patří do rozrodu.

A jako bonus seznam Hradilů, kteří se během svého života proslavili.

Kyšové

Z Bohuslavic u Kyjova, Nechvalína, Nemotic, Snovídek a Brna

Stojí spíš na okraji mého zájmu.

Na základě vyprávění mé babičky vznikla kronika, popisující život tří generací rodu. Obsahuje poměrně podrobné informace a přišla mi natolik zajímavá, že by bylo škoda ji vynechat.

Podobně jako u ostatních rodů i k tomuto je soupis osob, kteří patří do rozrodu.

Mateřská linie

Jelikož jsem žena, tak mě zajímá ženské pokolení až k pramatce-zakladatelce rodu. Kronika popisuje život 8-mi generací žen cca od roku 1820 do současnosti.

Soukupové

Z Horní Cerekve, Myslibořic, Krhova a Rouchovan

Rod mojí maminky. Kronika bude co nejdříve doplněna o nové poznatky. Zatím začíná kolem roku 1880 a končí v roce 1972 úmrtím mého dědečka.

Samozřejmostí je i soupis všech Soukupů, patřících do rozrodu.

 

Stodolové

Z Borové u Poličky a Hejčína.
 
Ačkoliv se jedná o rod mé prababičky, tak tímto rodem jsem začínala své bádání, protože pro mě byly archivní dokumenty nejsnáze dostupné. Jelikož se rod po celá staletí nehnul z Borové, bylo jeho zpracování poměrně jednoduché. Kronika začíná rokem 1621 a popisuje život 9-ti generací až do roku 1982.
 
A nesmí chybět ani seznam osob. Do rozrodu patří prakticky všichni Stodolové, kteří kdy žili v Borové a většina těch z okolních obcí. Pokud máte ve svém rodokmenu nějakého Stodolu a pocházel z této oblasti, je velmi pravěděpodobné, že jej zde najdete.

Vývod z předků

Bohužel podrobný vývod tu nenajdete. Je příliš obsáhlý na to, aby jej bylo možné snadno prezentovat na webu. Naleznete tu však soupis všech mých předků vč. osobních dat, takže jej můžete porovnat se svou databází a při shodě mě kontaktovat.