Vondráček Jan

Podruh ve Vadčicích

* ?

+ po 1906

oo s Pánkovou Alžbětou