Roháček Václav

Podsedník v Provodovicích

* před 1782

oo s Hermanovou Johanou

rodiče: neznámí