Dlouhý Jiří

+ před 1651 Polička

oo s Annou

Děti: Dlouhá Kateřina (* 1634)